SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Rádio: SBS Chill

Categorias: Notícias e Política

Ouvir o último episódio:

ມີຫຍັງແດ່ເປັນໜ້າຄວນຮູ້ແລະຊາບກ່ຽວກັບ ໂຄວິ-19 ຂອງຫວ່າງນຶ່ງນີ້?

 

ຮູ້ບໍ່ວ່າຊິດນີເປີນຂຶ້ນໃໜ່ແລ້ວ ບ່ອນຍ່າງເຂົ້າໄປສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19?

Episódios anteriores

 • 3465 - ອັບເດດ ໂຄວິດ-19 : ຊິດນີເປີດໃໜ່ ຄຼີນິກຍ່າງເຂົ້າ ເພື່ອສັກຢາວັກຊີນ 
  Tue, 27 Jul 2021
 • 3464 - ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຈອນຊັນ ແອນ ຈອນຊັນ ຮອດ ສປປລ ແລ້ວ. 
  Tue, 27 Jul 2021
 • 3463 - ການປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ຂອງຫວ່າງນຶ່ງນີ້ 
  Mon, 26 Jul 2021
 • 3462 - ອັບເດດ ໂຄວິດ-19 ສຳຮັບ 25 ກໍຣະກະດາ 2021 
  Sun, 25 Jul 2021
 • 3461 - ອັບເດດກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 : ກໍຣະນີເປັນ ໂຄວິດ ໃນນີວຊາວແວນລ໌ທະວີຂຶ້ນ, ເຊົາທ໌ອອສເຕຼເລັຍເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງເພື່ອຍຸຕິລ໋ອກດາວ 
  Sat, 24 Jul 2021
Mostrar mais episódios

Mais podcasts de notícias e política portugueses

Mais podcasts de notícias e política internacionais

Outros podcasts de SBS Chill

Escolher género do podcast